1

جذب ۳۵۰ نیروی متخصص روانشناس

مدیر کل امور مشاوره‌ای دانشگاه فنی و حرفه‌ای گفت: با مجازی شدن آموزش، دفاتر مشاوره و سلامت در دانشگاه فعالیت خود را با جذب ۳۵۰ نیروی متخصص روانشناس و مشاوره مشغول به ارائه خدمات به دانشجویان گردیدند.

به گزارش میزان، فریده خالقی، درباره انجام مشاوره دانشجویان در دوره تحصیلی غیرحضوری خبر داد و گفت: سال تحصیلی ۹۹ در حالی شروع شد که بیماری کرونا بیش از قبل بسیار شیوع پیدا کرده بود و در بیشتر شهر‌ها وضعیت قرمز اعلام شد، با توجه به این شرایط دانشگاه‌ها هم مجبور شدند کلاس‌های درس را به صورت غیرحضوری برگزار کنند، که سختی آموزش مجازی و دغدعه یادگیری و مسایل حاصل از بیماری کرونا و مشکلات اقتصادی ضرورت توجه به سلامت جسم و روان دانشجویان از اهمیت بیشتری برخوردار گردید.

مدیر کل امور مشاوره و سلامت دانشگاه فنی و حرفه‌ای گفت:  به همین دلیل فعالیت دفاتر مشاوره و سلامت نه تنها محدود نشد، بلکه با جذب ۳۵۰ نیروی متخصص روانشناس و مشاور، فعالانه مشغول به ارائه خدمات به دانشجویان شدند.

خالقی درباره اینکه در ایام کرونا که دانشجویان در صحن دانشکده حضور ندارد جهت مشاوره دانشجویان تمهیداتی اندیشیده شده، گفت: با توجه به عدم حضور دانشجویان در دانشکده/ آموزشگاه‌ها طرح همدلی را به اجرا در آوردیم.

وی تاکید کرد: در این طرح، مشاورین و روانشناسان مراکز پس از دریافت شماره تلفن دانشجویان موظف هستند با تک تک آن‌ها تماس گرفته و طبق دستورالعمل‌های ارسالی از سوی مرکز مشاوره و سلامت دانشگاه فنی حرفه ای، وضعیت روانی و جسمانی آنان را جویا و بررسی می‌کنند و در صورت لزوم با دعوت حضوری و رعایت کامل شیوه نامه‌های بهداشتی در جلسات مشاوره شرکت نمایند.

فید بک دانشجویان به طرح همدلی که از ابتدای امسال آغاز شده چگونه بوده است، خالقی در پاسخ به این پرسش افزود: فید بک دانشجویان به طرح همدلی در گفتگو‌ها و گزارش‌هایی که از اغلب دفاتر مشاوره فنی حرفه‌ای کشور به این مرکز در ستاد می‌رسد بسیار دلگرم کننده است که حتی با توجه در آموزشکده ها، مسئولین همچنان نگران دانشجویان خود در این شرایط و پیگیر احوالشان هستند.

مدیر کل امور مشاوره‌ای دانشگاه فنی و حرفه‌ای درباره اینکه آیا نمونه این طرح در دانشگاه‌های دیگر کشور به اجرا درآمده‌است، گفت: اجرای این طرح در دانشگاه تهران و چند از دانشگاه دیگر هم به اجرا درآمده است و آنجا هم نتیجه طرح خوب و امیدوار کننده بوده است.

خالقی عنوان کرد:  بهتر است با این دید به وضعیت نگاه کنیم که بحران کرونـا فرصتی برای تقویـت همدلی در روابط انسـانی است که نباید رو به فراموشی برود، این بحران چالشـی اسـت که می‌تـوانیم یک بـار دیگـر بـه چارچوب هـای اخلاقـی خودمـان رجـوع کنیـم و عمیق‌تر بنگریم که اجتمـاع پیرامونمان در کـدام نقطـه از دغدغـۀ مـا قـرار گرفتـه اسـت و پیوسـتگی و همبسـتگی چـه معنایـی بـرای مـا دارد تا شاید زمینـه‌ای بـرای رشـد هویت انسـانی و تقویـت خردمندی در اجتماع شوند.

مدیر کل امور مشاوره‌ای دانشگاه فنی و حرفه‌ای گفت: بیاییم با هم رفتـاری خردمندانـه و همدلانه و یاورانه را تمرین کنیـم، تا عبور از این شـرایط برای همه تسـهیل شـود.