1

جزئیات طرح «پرستار پیگیر»

معاون پرستاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی توضیحاتی درباره طرح پرستار پیگیر ارائه کرد.

به گزارش ایلنا، مریم حضرتی،  درباره طرح «پرستار پیگیر» گفت: به دلیل افزایش هزینه‌های درمان در بیمارستان‌ها و اینکه ایران نیز در ۲۰ سال آینده یک کشور سالمند است و از هر ۵ نفر یک نفر بالای ۶۰ سال خواهد بود این طرح برنامه‌ریزی شده است.

وی اظهار داشت:  بیمارانی که در بیمارستان بستری می‌شود ارتباط آنها پس از ترخیص با بیمارستان قطع می‌شود و ممکن است این موضوع باعث تبعیت نداشتن درمان شود و یا ممکن است خوددرمانی داشته باشد. بنابراین برای پیشگیری از مراجعه مجدد بیمار به بیمارستان و همچنین جلوگیری از  تبعیت نداشتن بیمار از درمان و خوددرمانی و ارائه خدمات بهتر این طرح برنامه‌ریزی شد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: این طرح در دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی شیراز در حال انجام است و این طرح در ارتباط با بیماران سکته مغزی، انسداد ریه و انسداد مزمن قلبی ارائه می‌شود.  در این باره نیز یک واحد پیگیری وضعیت بیمار در بیمارستان ایجاد شده است که بیمار هنگام ترخیص به این بخش ارجاع داده می‌شود.

در این بخش اگر بیمار نیاز به مراقبت در منزل داشته باشد به واحد مراقبت در منزل ارجاع داده شده و وضعیت وی پیگیری می‌شود و اگر بیمار امکان مراقبت در منزل را نداشته باشد به مراکز مراقبت‌های طولانی مدت ارجاع داده می‌شوند. همچنین اگر نیاز آموزش یا مشاوره داشته باشند به این مراکز ارجاع داده می‌شوند.

حضرتی خاطرنشان کرد: این طرح به مدت شش ماه به صورت پایلوت انجام می‌شود و آیین‌نامه اولیه نیز برای آن‌ها نوشته شده و اگر به طور کامل پیش رود این طرح به صورت ملی در کشور اجرا می‌شود. پرستار پیگیر نیز باید پرستار کارشناس با حداقل ۵ سال تجربه کاری باشد و اصول آموزش به بیمار را بداند و در رابطه با مراکز مراقبت در منزل نیز آموزش لازم را دیده‌است.