یک کارشناس محیط زیست نسبت به از بین رفتن گونه‌های گیاهی کوهستان بخاطر علف‌چینی و برداشت بی‌رویه گیاهان کوهی هشدار داد.