خیرین خداجو با کمک ۱۵۰۰ میلیارد ریالی خود در ماه مبارک رمضان زمینه آزادی تعداد هزار و 216  نفر از زندانیان جرایم غیرعمد را فراهم کردند.