گام دوم در تقویت مسیرهای گردشگری در شمال تهران، توسعه و راه‌اندازی ۳ مرکز امداد و نجات و یک مرکز دیگر است که به‌زودی آماده افتتاح و بهره‌برداری می‌شود.