گذر هنر کودک منطقه 7 تهران با حضور مدیر کل آموزش های شهروندی شهرداری تهران و جمعی از معاونین و مدیران این منطقه افتتاح شد.