آگاهی از نیاز های همسر و چگونگی برآورده کردن آن‌ها به زوج ها کمک می‌کند که رضایت زناشویی خود را افزایش دهند.