طرح احداث یک جاده به اسم «کمربند سبز سبلان» اما در عمل به عنوان کمربند مرگ برای اتصال سه شهرستان مشکین‌شهر، اردبیل و سرعین به یکدیگر در سطح استان اردبیل کلید خورده است