معاون اداری و مالی کمیته امداد از توزیع ۷۹ هزار وسیله سرمایشی بین نیازمندان خبر داد.