ستاد گردشگری شهرداري تهران با همكاری معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه15 تهران وبینار تخصصی «گردشگری تاریخی و معرفی کوشک امیر سلیمانی» را برگزار می‌کنند.