یک روانشناس کودک درباره نحوه صحیح برخورد والدین با کودکانی که خودزنی می‌کنند، توضیحاتی داد.