رئیس سازمان غذا و دارو از آغاز فعالیت‌های جدید در حوزه سامانه تی تک خبر داد و افزود: تی تک سامانه جامع و بزرگ است.