پژوهشگر رسانه‌های اجتماعی گفت: باید در حوزه بهداشت و‌ سلامت، کمپین‌های سلامتی برای ارتقای سطح آگاهی و سواد سلامت مردم ایجاد شود.