بر اساس دستورات شهردار تهران، بخشی از فعالیت‌های ضدکرونایی شهرداری در قالب کمپین «تهران دوباره جان می‌گیرد» در سه سطح انجام می‌شود.