این دهکده‌ها مجهز به پیست سوارکاری، ‌اتومبیل‌رانی است و امکان انجام ورزش‌های رزمی و صخره‌نوردی نیز در آن دیده شده، همچنین امکان کمپینگ و اتراق شبانه در دهکده‌ها به صورت خانوادگی وجود دارد.