مسئول پیشگیری از اعتیاد در محیط کار و فضای مجازی سازمان بهزیستی کشور از تولید ۴۰ نماهنگ (کلیپ) با موضوع اعتیاد در فضای مجازی خبر داد.