«سر کوهی رسیدم»، کتاب نوستالژیک دهه شصتی‌های ایران که از سوی انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است، به چاپ هفتم رسید.