دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر از کشف ۴۰ تن هروئین و مرفین در کشورمان خبر داد که مقصد هدف آن ترانزیت به کشورهای اروپایی بود.