رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا از کشف انواع کالاهای اساسی و ضروری احتکار شده به ارزش بیش از ۴۸۵ میلیارد ریال در ۷۲ ساعت در کشور خبر داد.