همزمان با روز درختکاری، شهردار منطقه 12 تهران از کاشت نهال به نام شهدای سلامت و علم و دانش این منطقه خبر داد