درختان نخل  با عمر ۴۰ ساله  به روش روت بال  با حضور رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران و شهردار منطقه ۱۳ در بوستان سیمرغ کاشته شد.