مدیرکل مشارکت‌های اجتماعی و فعالیت‌های داوطلبانه وزارت ورزش و جوانان از برگزاری دوره‌های آموزشی کمک‌های اولیه برای سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها) خبر داد.