رئیس مرکز مشاوره دانشگاه تهران گفت: کارگاه‌های آنلاین بهداشت روان، توسط مرکز مشاوره دانشگاه تهران برای دانشجویان کشور برگزار می‌شود.