همزمان با آغاز ثبت‌نام کارگاه‌های تابستانی مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سراسر کشور، مرکز آفرینش‌های فرهنگی‌هنری در تهران نیز از ادامه ثبت‌نام کارگاه‌ها و بسته‌های آموزشی این مرکز بزرگ ...