انعقاد قرارداد توسط طرفین نمی‌تواند شامل هر نوع قراردادی شود، بلکه همه قراردادها باید مطابق با قوانین موجود در کشور تنظیم شوند و طرفین حق ندارند بر خلاف قواعد آمره توافق کنند.