معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه تعداد شرکت کنندگان در آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه را ۱۰۴ هزار نفر اعلام کرد و گفت: 9 هزار و 600 نفر از بین داوطلبان جذب خواهند شد.