واکسن ۴ ظرفیتی یک ویروس اضافه‌تر دارد و افراد را بر علیه ۴ نوع ویروس آنفلوانزا ایمن می‌کند.