کرونا و مشکلات پسا اقتصادی آن باعث شد رادیو ایران پویش «آیین مهربانی» را که آغاز کرده بود با بهار همدلی ادامه دهد.