مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران گفت که برای اولین بار در کشور ۲۸ غرفه تحویل ضایعات الکترونیکی (الکتروکاپ) در پایتخت راه اندازی می شود.