آمارها نشان می‌دهد با شیوع ویروس کرونا، میزان تولید پسماندهای بهداشتی و عفونی در مراکز درمانی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (زمان شیوع ویروس کرونا ) رشد ۱۰۰ درصدی داشته است.