مدیرکل دفتر خدمات عمومی سازمان بیمه سلامت ، از پیش بینی 4 هزار و 800 میلیارد تومان اعتبار برای برنامه پزشکی خانواده روستایی درسال ۱۴۰۰ خبرداد.