رئیس سازمان نوسازی مدارس به وجود ۶ هزار پروژه نیمه‌تمام خیرساز در کشور اشاره کرد و گفت: از سال ۹۶ تاکنون بیش از ۶ هراز میلیارد تومان برای نوسازی مدارس خوزستان اختصاص یافته است.