به داوطلبانی که دارای مدرک کارشناسی رشته‌های غیر از علوم تغذیه هستند ، شماره نظام پزشکی و پرونده کار به آنها تعلق نخواهد گرفت.