شهردار منطقه یک تهران در نشست صمیمی که به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی با مدیر و کارکنان روابط عمومی شهرداری منطقه یک برگزار شد، از راه اندازی پایگاه خبری «شمیران خبر» خبر داد .