محل‌های برگزاری عزاداری تاکسیرانان در روزهای دهه محرم در پایانه‌های اصلی شهر تهران است.