این پارکینگ که در زمینی به مساحت حدودی 4 هزار متر مربع در محله نعمت آباد ساخته می شود ، ظرفیت پارک 200 خودرو را دارد