این کارگاه با هدف ترویج هنر خوشنویسی، احیای سنت‌های اصیل در عزاداری، اشاعه فرهنگ عاشورا از دریچه هنر و حمایت از هنرمندان خوشنویس از چهارم تا هفتم مرداد ماه از ساعت ۹ تا ۱۹ در عمارت اتحادیه تهران ...