باغ موزه قصر با برگزاری ۵ عنوان برنامه شاخص در ماه های محرم و صفر (مرداد و شهریورماه ۱۴۰۱) تحت عنوان به رهبری حسین (ع) میزبان عزاداران حسینی(ع) است.