رئیس کمیته سلامت فدراسیون پزشکی ورزشی گفت: ورزش در ماه رمضان، از تجمع چربی در بدن جلوگیری و عمل سوخت و ساز را تسهیل می‌کند.