معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه 19 تهران از شناسایی واحدهای صنفی آلاینده در 15 رسته شغلی و صدور اخطار به مالکان آن ها خبر داد.