یک روانشناس و مشاور خانواده درباره راهکارهای رفع وابستگی کودکان به مربی مهدکودک‌شان توضیحاتی داد.