هیئت شهدای رسانه به میزبانی فرهنگسرای رسانه میزبان اهالی فرهنگ و رسانه و عزاداران حسینی است.