معاون بهداشت سابق وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، یکی از سیاست‌های موفق این وزارتخانه را تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای ۸۲ میلیون ایرانی عنوان کرد.