کنشگران محیط زیست به مناسبت هفته نه به پلاستیک، به صورت داوطلبانه بخشی از رودخانه فرحزاد را از زباله‌های رها شده در طبیعت پاک‌سازی کردند.