سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: جریمه عدم درج برچسب قیمت روی کالا تنها ۶۰ هزار تومان است.