کانیوی به طول ۲۰۰ متر احداث شده و از طریق ۲۸ شفت آب های سطحی خیابان جلال آل احمد در حاشیه زیرگذر گیشا جمع آوری می شود.