این هدایا در صورتی قابل استرداد هستند که نامزدی به هم خورده و عقد نکاح جاری نشده باشد و پس از طلاق به موجب این قانون هدایای داده شده در دوران نامزدی را از شخص مطالبه کرد.