مدیرکل زیست‌بوم دریایی سازمان حفاظت محیط‌ زیست گفت: نورهای مصنوعی در سواحل که حاصل ساخت و سازها و فعالیت‌های گوناگون است، جوجه لاک پشت‌هایی که می‌خواهند به سمت دریا بروند را گمراه می‌کند.