132 گروه جهادی خارج و داخل استان به همراه یگان های سپاه و بسیج از ابتدای زلزله سی سخت در مرحله امداد رسانی نسبت به تخلیه اثاثیه 950 منزل مسکونی آسیب دیده، آواربرداری 150 واحد مسکونی و نصب 300 کانکس ...