کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نمایشگاهی را با عنوان «عشق شبیه درخت است» برگزار می‌کند.